ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Кои сме ние?

Ние сме “Алпи Комерс” ООД със седалище и адрес на управление: ул.”Сан стефано” 8, Асеновград, България, вписано в регистъра на търговските дружества на България с ЕИК: 115306725 ,e-mail за връзка относно защита на личните данни:  office@alpi.bg Kато администратор на лични данни съхраняваме и обработваме Вашите лични данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

С каква цел обработваме Вашите лични данни?

В зависимост от целите, за които събираме и обработваме Вашите данни, те могат да бъдат:

– данни за Вашата самоличност (напр. Вашето име и фамилия, данни за контакт  – телефон, електронна поща, адрес).

Когато изискваме да попълните Вашите лични данни, за да предоставим достъп до определена функция или услуга, ние ще отбележим определени полета като задължителни, защото това са данни от които се нуждаем, за да можем да ви предоставим услугата. Моля, обърнете внимание, че ако решите да не ни предоставяте тези данни, може да нямата възможност  да се възползвате от съответните услуги или функции на страницата ни.

В зависимост от услугите, продуктите и функциите, които искате да ползвате, ние ще обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 1. За администриране на Вашата регистрация като потребител/участник – ние обработваме Вашите данни, за да Ви идентифицираме като потребител/участник в кампания и да Ви предоставим достъп до нашите услуги;
 2. За последващо развитие, изпълнение и реализиране на условията на Кампанията, която организираме – тази цел включва обработка на Вашите данни за свързване с Вас относно предоставяне на награда в случай че сте печеливш участник в Кампанията; за управление на искания и информация; за целите на отчитането;
 3. За маркетингови цели – ние ще обработваме Вашите данни за информация за продукти и оферти, за извършване на промоционални дейности .

Каква е законовата база да обработваме Вашите данни и за какъв срок запазваме Вашите данни?

Ние ще обработваме Вашите данни на база даденото от Вас съгласие за обработка при попълване на контактната форма в сайта като потребител /участник. Ние ще обработваме Вашите данни в следните срокове – за целите на идентификация на печелившите участници  – 5 (пет) години, считано от първи януари на годината, следваща годината на промоционалната Кампания и 30 (тридесет) дни след края на Кампанията за личните данни на участниците, които са участвали, но не са спечелили в Кампанията.

Независимо от факта, че ще обработваме Вашите данни за срока, който е абсолютно необходим за постигане на съответната цел, в последствие ще запазим данните надлежно съхранени и защитени за срока, през който може да възникне отговорност за тяхното обработване в съответствие с действащото законодателство. След изтичане на давността за всеки случай на евентуална отговорност, ние ще изрием личните Ви данни.

Ще споделяме ли Вашите данни с трети лица?

Ние няма да предоставяме Вашите лични данни на трети лица освен когато:

 • има изрично съгласие от Ваша страна;
 • има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
 • информацията се предоставя на трети лица – наши партньори и/ или доставчици на логистични услуги, транспорт, доставка, технологични услуги и др. във връзка с изпълнението на услугата по сключения между нас и Вас договор.

Какви са Вашите права, когато ни предоставяте Вашите данни?

Ние се задължаваме да пазим конфиденциални Вашите данни и да осигурим, че можете да упражните правата си във връзка с обработката и защитата на данните Ви. Можете да упражните Вашите права като изпратите имейл на следния адрес: office@alpi.bg  По-конкретно Вие имате следните права:

 • да изискате от нас достъп до данните, с които разполагаме за Вас. По всяко време имате право да изискате от нас информация относно личните Ви данни, които съхраняваме.
 • да изискате да коригираме данните, с които вече разполагаме. Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни ако те са неправилни или непълни. Моля, имайте предвид също, че ако Вие активно ни предоставите лични данни, то Вие гарантирате, че те са верни и точни и приемате да ни уведомите за всяка промяна на Вашите данни. На общо основание, потребителят носи лична отговорност при съобщаване на погрешна, неточна или непълна информация във формулярите за регистрация, както и отговорност да предоставя само свои лични данни, а не данни на трети лица.
 • да изискате да изтрием Вашите лични данни (правото „да бъдеш забравен“), ако не са повече необходими за целта, за която са събрани, или ако нямаме повече законно основание да ги обработваме.
 • да възразите срещу обработването на Вашите данни въз основа на легитимен интерес. В този случай ние няма да продължим да обработваме Вашите лични данни освен ако това не е необходимо за защита законния интерес и правата Ви или пради съдебни искове.
 • да изискате да преустановим или да ограничим обработването на Вашите лични данни, което означава, че в определени случаи можете да изискате да прекратим временно обработването на данните Ви.
 • да поискате да Ви предоставим съхраняваните и обработвани от нас Ваши лични данни в структуриран, широко използван, машинно четим формат за прехвърляне към Вас или към друг администратор на данни.

Ако сте ни дали съгласие за обработване на данните Ви за определена цел, Вие имате правото по всяко време да оттеглите това съгласие като изпратите имейл на посочения по-горе адрес. 

Моля, имайте предвид, че упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити обществения интерес (напр. предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (напр. запазването на законово изискваните данни и документи).

При упражняване някое от горните права респ. при Ваше искане, ние ще проверим Вашето право и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от 1 (един) месец. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.

Ако не сте удовлетворени от използването на Вашите данни или от нашия отговор при упражняване на тези права, Вие имате право да подадете жалба до регулаторния орган за защита на личните данни – Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Моля, имайте предвид, че ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето от Ваша страна на Ваши лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно предоставяне на качествена услуга от наша страна. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни.

Попълвайки форма за контакт чрез нашия сайт, Вие изрично се съгласявате ние, като администратор, да обработваме предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Моля, имайте предвид, че попълвайки контактната форма на сайта ни, Вие се съгласявате с настоящата Политиката за защита на личните данни и изрично потвърждавате, че я приемате, с което ни давате и съгласието си да обработваме Вашите лични данни.

Ние се ангажираме да запазим поверителността на информацията за Вашите лични данни и да съхраняваме и обработваме същите в обезопасена софтуерна среда.

Данните, които ни предоставяте се съхраняват в рамките на ЕС. Ние не прехвърляне, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни. Данните, които се изпращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги.

Информация, събирана чрез „бисквитки“

Предоставяме Ви информация за това какво представляват „бисквитките“, как се използват, за какви цели и как можете да ги управлявате за този Уебсайт и други свързани сайтове.

Политика за „бисквитки“

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Целта им е да правят потребителя разпознаваем, когато той използва отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ могат да запаметяват потребителското поведение и да Ви улесняват при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Използване на „бисквитки“ на нашия Уебсайт

Използваме „бисквитки“ на Уебсайта си с цел улесняване, подобряване на работата му и съхраняване на информация за потребителското поведение. При което не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез „бисквитките“ на сайта не можем да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679). Събраната информация от „бисквитки“ може да се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и съдържанието.

Постоянни „бисквитки“

Дават възможност да съхраняваме информация за сърфирането – анализ на посещенията, как сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид „бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

Сесийни „бисквитки“

Тези „бисквитки“ Ви улесняват в ползването на сайта и съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Информацията, която се съхранява чрез тях е кои страници сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Управление на използването на „бисквитки“

Браузърите позволяват управлението на „бисквитки“ от създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях, или да дадете настройки за предпочитания по отношение на ползването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта. Изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функционалността на нашия Уебсайт, а оттам и върху потребителското Ви преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на браузера Ви. Пълната забрана на използването на всички „бисквитки“ може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация. „Бисквитките“, които се ползват на нашия Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след период от време, който варира до 365 дни и е в зависимост от предназначението на конкретната „бисквитка“.

Уведомяваме Ви, че всички евентуални бъдещи промени на настоящата Политика за защита на личните данни ще бъдат публикувани на тази страница и доведени до знанието Ви своевременно и надлежно.

TOP