Иновативна фабрика за бонбони

Университетът по хранителни технологии - гр. Пловдив, ни удостои с честта  да получим благодарствена грамота за принос на ръководството на предприятието за развитие на сътрудничеството в областта на практическото обучение на студентите, успешно реализиране на стажантски програми и партньорство в научно-изследователската и приложна дейности. 
Благодарим за дългогодишното сътрудничество!

 

грамота 001

desk