Иновативна фабрика за бонбони

ул. "Козановско шосе" 2,тел: 0331 67481,
факс: 0331 69059; тел: 0331 66005 - пласмент;


Офис администрация

Отдел "Продажби"

Отдел "Международна търговия"

Отдел "Счетоводство и контрол"

Отдел "Дизайн и предпечат"

СОФИЯ

„Антони“ ООД

Кв. „Яворов“, бл. 52,
Тел/факс: 02/ 872 24 32;
0888 705 827;
e-mail:

„ВДГ“ АД

Аерогара София;
ул. "Продан Таракчиев" 12
тел: 02 / 9488 501
e-mail:

БЛАГОЕВГРАД

„Брокинвестман“ ООД

ул. „Астра“ №12,
тел: 073/884 886,
0893 632 920;
e-mail:

ПЛОВДИВ

„Тета“ ЕООД

ул. „Пещерско шосе“ №30,
Тел: 032/ 550 422; 550 424;
факс: 032/550 423;
мобилен: 0886 842 800; 0888 145 065; 0888 040 460;
Email:

СТАРА ЗАГОРА

„Тета“ ЕООД

ул. „Пещерско шосе“ №30,
Тел: 032/ 550 422; 550 424;
факс: 032/550 423;
мобилен: 0886 842 800; 0888 145 065; 0888 040 460;
Email:

ДИМИТРОВГРАД

„Дега Комерс“ ЕООД

Ул. „3-ти март“ №16,
тел: 0391/ 604 06;
e-mail:

„Тета“ ЕООД

ул. „Пещерско шосе“ №30,
Тел: 032/ 550 422; 550 424;
факс: 032/550 423;
мобилен: 0886 842 800; 0888 145 065; 0888 040 460;
Email:

ХАСКОВО

ЕТ „Парапан – Рамзие Парапан“

Ул. „Захари Стоянов“ №9,
тел/факс: 038/661 877,
e-mail:

„Тета“ ЕООД

ул. „Пещерско шосе“ №30,
Тел: 032/ 550 422; 550 424;
факс: 032/550 423;
мобилен: 0886 842 800; 0888 145 065; 0888 040 460;
Email:

СЛИВЕН

„АРА-РИТЕЙЛ“ ЕООД

ул. „Хаджи Димитър“ №3,
тел: 044/ 622 698;
e-mail:

ЧЕРВЕН БРЯГ

ЕТ „Миглена Тачева – Комерс“

Тел: 0878 299 053;
e-mail:

ШУМЕН

Юникос“ ООД

Ул. „Добри Войников“ №6,
тел/факс: 052/ 751110;
e-mail:

ВАРНА

Юникос“ ООД

Ул. „Добри Войников“ №6,
тел/факс: 052/ 751110;
e-mail:

БУРГАС

„Ротер“ ООД

Ул. „Калоян“ №142А
Тел: 056 811 040

КЪРДЖАЛИ

„Тета“ ЕООД

Ул. „Пещерско шосе“ №30,
Тел: 032/ 550 422; 550 424;
факс: 032/ 550 423;
мобилен: 0886 842 800; 0888 145 065; 0888 040 460;
Email:

ПАЗАРДЖИК

„Тета“ ЕООД

Ул. „Пещерско шосе“ №30,
Тел: 032/ 550 422; 550 424;
факс: 032/ 550 423;
мобилен: 0886 842 800; 0888 145 065; 0888 040 460;
Email:

bg_map София Благоевград Червен бряг Пловдив Кърджали Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Шумен Варна Бургас Пазарджик
desk